fbpx ...
Цената на Фибер Лазерното Рязане

Цената на Фибер Лазерното Рязане

Когато говорим за рязане на листов материал от метал, два подхода дават най-добър резултат – лазерно рязане и водно рязане. Стремглавото развитие и иновацииите при лазерната технология обаче дават значително предимство на лазерното рязане в цената на метър заради:

 • Повишена скорост
 • Ниска себестойност на рязането
 • По-малки толеранси
 • По-ниски разходи

Колко струва лазерното рязане?

Имайки предвид тези преимущества, лазерното рязане очевидно е по-рентабилно, но с колко точно, зависи от количеството материал, което режем, и от това, колко време ще отнеме. Както при всеки производствен процес, цената на лазерното рязане на метал варира в зависимост от няколко фактора:

 1. Вид на материала
  Цената за рязане на метал варира според вида на материала – дали той е:
 • Въглеродна стомана
 • Неръждаема стомана
 • Мед
 • Алуминий
 • Друг метал
 1. Дебелина

Колкото по-дебел е материалът, толкова повече време отнема изрязването му. В общи линии лазерното рязане е подходящо за рязане на дебелини до 30 мм за въглеродна и черна стомана, за алуминий и за неръждаема стомана.

За по-дебели материали е препоръчително водното рязане.

 1. Количество

За образуването на крайната цена трябва да вземем предвид и количеството материал, което трябва да изрежем. Възможни са икономии от мащаба при изпълнението на по-големи поръчки, тъй като е възможен по-добър нестинг.

Цената на консумираното електричество от фибер лазерната машина

Фибер лазерната машина има няколко основни компонента и консуматори на електричество – това са лазерният източник, чилърът и серво моторите[1], които задвижват режещата глава. Следната информация е базирана на машина с лазерен източник с мощност 1000W.

Знаем, че фибер лазерният източник има много висока фотоелектронна конверсия – около 25%. Следователно работата на лазерен източник с мощност 1000W ще струва 4kW/час.

За задвижването на режещата глава по осите се използват 4 серво мотора, с обща консумирана електроенергия от 4kW/час.

За лазерен източник с мощност 1000W консумираната електроенергия на чилъра е около 3kW/час.

Това свежда общата консумирана електроенергия до 11kW.

В действителност обаче цената на общата консумирана електроенергия е около 60%, тъй като не е възможно всички компоненти да работят с пълна мощност през цялото време.

Следователно фибер лазерна машина с мощност на лазерния източник от 1000W ще работи на цена от 6.6kW/час. Никоя друга машина от такъв тип няма по-ниска цена за работа на час от фибер лазерната машина за рязане.

Спомагателен газ

Фибер лазерното рязане се нуждае от спомагателен газ. При рязането на черна стомана се използва кислород, а при рязането на цветни метали се използва азот. Също може да се използва сгъстен въздух при рязане на неръждаема или черна стомана с дебелина по-малка от 2мм, при мощност на лазерния източник от 1000W.

Количеството използван спомагателен газ зависи от вида и дебелината на материала, който режем. Поради тази причина трябва да знаем точно какъв материал трябва да изрежем и каква е дебелината му, за да изчислим количеството на необходимия спомагателен газ.

Износващи се консумативи

Най-често износващите се консумативи във фибер лазерните машини за рязане са дюзи, адаптори, предпазни стъкла, уплътняващи/защитни пръстени и други. Животът на тези компоненти е над 500 работни часа в зависимост от начина на употреба, а за уплътняващите пръстени – от 1 до 5 години. Тези консумативи са различни по вид, предназначение и качество, като цената на някои от тях започва от едва 10 лв/брой, в зависимост от вида на машината и режещата глава.

Възвръщаемост на инвестицията

Периодът, който най-често наблюдаваме за пълна възвръщаемост на инвестицията при определени модели машини за фибер лазерно рязане, е 3 години. Разходът при работа с такава машина е около 50%-60% от цената, която външните изпълнители могат да предложат. Ако тези 40%-50%, които се спестяват, се използват за възстановяване на разходите по инвестиция в машината, този разход може да бъде възстановен за период от 2, 3, 4, 5 години, в зависимост от избрания модел.

Разбира се, тази прогноза е най-точна, когато разполагате с правилната машина за Вашите конкретни цели. Ако се колебаете коя е най-подходящата за Вас машина, можете да се допитате до нашите квалифицирани техници, които ще Ви упътят към правилния избор.

 • Tел: +359 32 940969
 • Факс: +359 32 940767
 • Имейл: info@nukon.bg

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.